RSI-pejlemærket ”PRO til prioritering af ambulante kontroller”

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Sanne Jensen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
E-mail: 
sanne@regionh.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Nyt RSI-pejlemærke om fællesregional anvendelse af PRO
2: 
Etablering af metodemæssigt og organisatorisk set-up på tværs af interessenter og regioner
3: 
Etablering af it-understøttelse til generel anvendelse af PRO på tværs af interessenter og regioner

Baggrund og motivation: 

RSI besluttede den 22. oktober 2015 at der skulle udarbejdes et projektgrundlag for et RSI pejlemærke, som kunne samle regionerne om implementering af PRO. Baggrunden for pejlemærket er beslutningen i Aftalen om regionernes økonomi for 2016, digitaliseringsbilaget: ”Patientrapporterede oplysninger: Regeringen og Danske Regioner er enige om at igangsætte landsdækkende udbredelse af anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) for epilepsi, kemoterapi og prostatakræft i alle regioner fra 2016 frem mod udgangen af 2019. Parterne er enige om, at regionerne har ansvaret for at sikre fremdrift i udbredelsen og gevinstrealisering.” Pejlemærkets formål er, at fremme den kliniske anvendelse i regionerne af PatientRapporterede Oplysninger (PRO). PatientRapporterede Oplysninger (PRO) er en samlet betegnelse for patienters indberettede oplysninger – om to typer af forhold: Patient Reported Outcome Measures (PROM), som er patienters indberettede oplevelse af tilstand og effekt af behandlingen – og Patient Reported Experience Measures (PREM), som er patienters indberettede oplevelse af forløbet i sundhedsvæsenet. Anvendelsen af PRO skal muliggøre, at borgerne oplever større indflydelse på behandlingen, at klinikerne får en mere fokuseret dialog med patienten, og at behandlingsindsatsen kan prioriteres derhen, hvor værdien er størst.  

Beskrivelse: 

Projektet har påbegyndt analysefasen og er påbegyndt etablering af det metodemæssige, organisatoriske og it-mæssige fundament. Heriblandt er der ved at blive etableret tre kliniske koordinationsfora; et for hvert af sygdomsområderne 1) epilepsi, 2) prostatakræft og 3) kemobehandling af brystkræft. De tre kliniske koordinationsfora har til formål at etablere den kliniske ramme for anvendelsen af PRO indenfor sygdomsområderne. Organiseringen af disse fora er kompleks da de tre fora skal rumme mange forskellige interessenter såsom patienter, klinikere og lægevidenskabelige selskaber, og de resultater, der kommer ud af arbejdet skal kunne bruges til at udarbejde it-arkitektur og identificere krav til it-infrastrukturen. Derudover er der ved at blive etableret et fremadrettet organisatorisk set-up, der skal varetage etablering af den kliniske ramme på fremtidige sygdomsområder og sikre en tværsektoriel understøttelse i anvendelsen af PRO. Nedenfor ses den forventede fremtidige arbejdsproces for interessenterne.  

Billede

Indlægget: 
Indlægget vil præsentere projektet med en uddybning af hidtidige resultater og fremtidige planer.