Potentialet i anvendelse af patientoplevede resultatmål (PROM)

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Liv Dørflinger
Stilling: 
sundhedsfaglig konsulent
Firma/organisation: 
Kræftens Bekæmpelse
E-mail: 
ivd@cancer.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er det for et problem som vi med PROM søger at løse?
2: 
Hvordan kan PROM-projekter designes og implementeres?
3: 
Hvordan kan man konkret komme i gang med at arbejde med PROM?

Baggrund

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at styrke patientens stemme og fremme viden om, hvordan patienters vurderinger af eget helbred og livskvalitet – også kaldet Patient Reported Outcome Measures (PROM) – kan anvendes til at forbedre kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Som led i arbejdet har Kræftens Bekæmpelse i perioden 2013-2015 ledet et to årigt udviklingsprojekt. Målet har været at udvikle og afprøve en model for, hvordan anvendelse af PROM kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten, og til at opfølgningsforløb styres efter kræftpatienternes ønsker og behov for kontakt til hospitalet. Ti hospitalsafdelinger, der behandler patienter med lunge- eller prostatakræft, har systematisk arbejdet med at implementere brugen af PROM i det kliniske arbejde.

 

I 2016 var Kræftens Bekæmpelse initiativtager til et Partnerskab om PROM i klinisk praksis, hvor ti organisationer er gået sammen om at udvikle og anvende patienters rapportering af eget helbred til øget og forbedret patientinddragelse. Formålet med Partnerskabet er at fremme udvikling, anvendelse og forankring af PROM i den danske kræftbehandling samt sikre, at det sker på et systematisk og evidensbaseret grundlag. Partnerskabet er indtil videre etableret for perioden 2016 til 2018.

 

Indlægget

Resultater og erfaringer fra projektet præsenteres på konferencen, ligesom status for det nationale PROM-arbejde og Partnerskabet opridses.