eSundhedskompetence og brugsmønstre af eksisterende e-sundhedstilbud hos ambulante medicinske patienter med kroniske sygdomme-spørgeskemaundersøgelse

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Kamila Adellund Holt
Stilling: 
Lektor,Ph.d., sygeplejerske
Firma/organisation: 
Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol
E-mail: 
kamh@phmetropol.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Gustav From
Stilling: 
Overlæge, Ph.d.
Firma/organisation: 
Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling C.
Navn: 
Michael E. Røder
Stilling: 
Overlæge, Seniorforsker, dr.med.
Firma/organisation: 
Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling C.
Navn: 
Dorthe Overgaard
Stilling: 
Docent, Seniorforsker
Firma/organisation: 
Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol
E-mail: 
doov@phmetropol.dk
Navn: 
Astrid K. Knudsen
Stilling: 
Ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Københavns Universitet, Center for Sundheds Informatik og Innovation, Institut for Folkesundhedsvidenskab
E-mail: 
askn@sund.ku.dk
Navn: 
Lars Kayser
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Københavns Universitet, Center for Sundheds Informatik og Innovation, Institut for Folkesundhedsvidenskab
E-mail: 
lk@sund.ku.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Den tiltagende digitalisering af sundhedssektoren skaber et behov for at forstå brugernes eSundhedskompetence.
2: 
To nye metoder til at måle eSundehdskompetence er nu afprøvet hos patienter med kroniske tilstande.
3: 
Resultaterne kan bruges af de sundhedsprofessionelle til at forstå hvordan patientens eSundhedskompetence kan understøttes og hvilke patientgrupper, der har størst behov.

 

Baggrund og motivation:

Digitaliseringen har  tiltagende udbredelse i sundhedsvæsenet fx. tilbyder praktiserende læger e-mailkonsultationer. Sundhed.dk giver adgang til bl.a. egen medicinstatus og hospitalernes udskrivningsdiagnoser. Region Hovedstaden og Region Sjælland er netop påbegyndt implementeringen af Sundhedsplatformen som et nyt samlet journalsystem. Et af journalsystemets funktionaliteter er Min Sundhedsplatform, som er en patientadgang, hvor borgeren hjemmefra får adgang til en række personlige data, og bl.a. kan udfylde spørgeskemaer udsendt af hospitalerne mm. I regeringens sundhedsudspil fra august 2014 blev det  meldt ud, at borgere med kroniske sygdomme, skal inddrages mere i egen behandling, for at opnå en  tryg hverdag og bedre sygdomsforløb. Den øgede borgerinddragelse skal bl.a. komme i spil via digitalisering, som indebærer nye telemedicinske løsninger, bedre adgang til egne sundhedsdata og øget digital kommunikation med de sundhedsprofessionelle. Digitaliseringen af sundhedsvæsenet stiller nye krav til borgerne og dermed til deres digitale sundhedskompetence, eSundhedskompetence. Derudover er det vigtigt med match imellem patienternes/borgernes eSundhedskompetence og de digitale løsninger.

Beskrivelse:

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Gentofte Hospital og Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Projektet tager udgangspunkt i at undersøge viden om eSundhedskompetence hos patienter, der er tilknyttet tre ambulatorier på Gentofte Hospital og er i kontrolforløb enten for type 2-diabetes, thyreoidea sygdom eller lever- og inflammatorisk tarmsygdom. De tre sygdomsgrupper rummer forskellige ætiologier og udvikles på grund af arvelighed og/eller  livsstil og miljøfaktorer.

Stofskiftesygdomme har ofte en autoimmun ætiologi. Leversygdomme og type 2-diabetes er sygdomme, hvis ætiologi ofte skyldes et kompleks sammenspil af livsstilsbetingede og genetiske faktorer. Patienter med en autoimmun sygdom  eller med en livsstilssygdom, er formentlig meget forskellige både kognitivt, socialt, uddannelsesmæssigt mv. Disse ting vil formentlig have en indvirkning på patienternes eSundhedskompetence. Dette er ikke undersøgt tidligere.

Målingerne af e-Sundhedskompetence hos patienterne er foretaget ved hjælp af validerede spørgeskemaer som er: eHLQ (eHealth Literacy Questionnaire) og eHLA (eHealth Literacy Assessment) suppleret med otte spørgsmål, som afdækker konkret brug af offentlige, digitale services (fx. NemID, Sundhed.dk og e-Boks). I alt er inkluderet 240 patienter, hvis besvarelser skal bidrage til at studere mulige sammenhænge mellem eSundhedskompetence,  sygdomsrelaterede parametre og brug af digitale services.

Indlægget:

I indlægget præsenteres sammenhængen mellem patienternes socio-demografiske data, anvendelse af digitale tjenester af betydning for kommunikation med ambulatoriet og deres score i eHLQ og eHLa instrumenterne for at se på sammenhænge mellem de enkelte domæner eller værktøjer.

Det vil blive diskuteret i hvilket omfang de målte variationer i e-sundhedskompetence er relateret til de forskellige sygdomstyper og om hvorvidt patienternes e-sundhedskompetence kan anvendes til at forstå og adressere patienternes behov i forbindelse med digital information og interaktion.