Almen praksis kan PRO!

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Tina Aagaard Bjørnsholm
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
MedCom
E-mail: 
tab@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Erik Jacobsen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Dansk Medicinsk Data Distribution(DMDD) A/S
E-mail: 
ej@dmdd.biz
Navn: 
Kurt Rasmussen
Stilling: 
Praktiserende læge
Firma/organisation: 
Skødstrup Lægepraksis
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Praktiserende læge kan i dag bestille elektronisk hjemmemonitorering fra borger i samme arbejdsgang som bestilling af andre parakliniske undersøgelser i almen praksis.
2: 
WebPatient udbredes i almen praksis som fælles elektronisk PRO-system
3: 
Borger inddrages og får opgaver i at måle og indberette egne sundhedsdata digitalt fra eget hjem

Baggrund og motivation:
I almen praksis har man i en årrække anvendt patientrapporterede oplysninger (PRO) i form af papirbaserede hjemmemålinger og spørgeskema, som borger blev bedt om i eget hjem at måle og udfylde forud for konsultation.
Arbejdsgangen for papirbaseret hjemmemonitorering er tidskrævende og behæftet med risiko for fejl i indtastning, beregninger samt uens kodning i lægesystemer. Faktorer der bevirkede, at almen praksis var tilbageholdende overfor anvendelse og opsamlinger af patientrapporterede oplysninger (PRO).

Sundhedsvæsenet ændrer sig og sundhedsopgaver omstruktureres. Flere borger vil blive behandlet ambulant og i eget hjem. Indlæggelser på sygehusene vil være kortere og mere effektive. Flere opgaver vil blive rykket ud i almen praksis.
Det betyder, at der er et stigende behov for kontrol, opfølgning og behandling i det nære sundhedsvæsen. 

Beskrivelse
MedCom gennemfører i tæt samarbejde med borger/patient, praktiserende læger, PLO, regionernes IT- og datakonsulenter og DMDD A/S i et 3-årigt projekt om udbredelse af elektronisk PRO i almen praksis.
Projektet løber fra januar 2016 til december 2018 og har til formål at udbrede og videreudvikle WebPatient som fælles elektroniske PRO-system i almen praksis

WebPatient er et eksisterende PRO-system der er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet WebReq. 
WebReq anvendes i dag af over 99 procent af alle praktiserende læger. Den praktiserende læge kan i dag i samme arbejdsgang med parakliniske undersøgelser i WebReq nu også elektronisk bestilling af PRO via WebPatient fra borger i eget hjem.  

Udbredelse og brug af WebPatient og individuel brug af PRO-skemaer monitoreres under projektet.
I projektet måles der endvidere på akkumuleret brug af de enkelte skematyper med henblik på at spore brugsmønstre mellem praktiserende læge og borger og evt. flaskehalse.

Mål for udbredelsen af WebPatient i almen praksis er 30% udbredelse (2016), 50% udbredelse (2017) og 65% udbredelse (2018).

Til projektet er der nedsat en brugergruppe og et rådgivende patientpanel som skal stille krav til videreudviklingen af Webpatient og deltage i at udvikle brugervenlig PRO-løsning for praktiserende læge og borger.

Generel information om projektet kan findes på www.medcom.dk/projekter/pro-i-almen-laegepraksis.
Teknisk support for og vejledning til WebPatient kan findes på www.dmdd.dk/hjaelp-til-webpatient.

Indlægget:
I indlægget præsenteres og demonstreres kort WebPatient som PRO-system mellem praktiserende læge og borger. Endvidere informeres om nuværende erfaringer og tendenser for brug og brugsmønstre mellem praktiserende læge og borger (1. halvår) i udbredelse af WebPatient som fælles PRO-system i almen praksis.