Potentialet i standarder - et oplæg fra HL7 Denmark

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens Kristian Villadsen
Stilling: 
Enterprise Arkitekt
Firma/organisation: 
Region Midt
E-mail: 
jensvi@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Torben M. Hagensen
Stilling: 
IT Arkitekt
Firma/organisation: 
Systematic
Navn: 
Michael Due Madsen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Medcom
E-mail: 
mdm@medcom.dk
Navn: 
Thor Schliemann
Stilling: 
IT Arkitekt
Firma/organisation: 
SDS
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Potentialet for danske leverandørere skal udnyttes bedre
2: 
Der skal åbnes op for flere leverandører
3: 
Standarder skal benyttes - meningsfuldt

Beskrivelse

Fremover skal man kunne dele kliniske informationer til en bredere skare af anvendere, dvs. borgeren og dem som har en behandlingsrelation til borgeren. Det er et opgør med punkt til punkt beskeder, der mangler muligheden for at fremsøge andre sundhedsprofessionelle kliniske noter, resultater m.m. Det betyder ikke at besked-paradigmet ophører, det skal blot være nemmere at fremsøge og hente relevante kliniske informationer om patienten.


Traditionelt set har den primære dataudvekslingsform været besked-baseret og styret af afsenderen - og det har virket fint langt hen af vejen. Takket være f.eks. MedComs standardiseringsarbejde med EDI, XML (ex FNUX) har vi et velfungerende sundhedsvæsen, set med internationale IT-rettede øjne. Læger, apoteker, hospitaler osv. er i stand til at sende information elektronisk mellem hinanden givet den etablerede infrastruktur.

Problemstillingen

Faktum er, at med de eksisterende udvekslingsparadigmer der er drevet af afsenderen af informationen, er det kun muligt at besvare spørgsmål som afsenderen har adresseret - og ikke de spørgsmål som modtageren om muligt gerne vil have besvaret.

Desuden er situationen nu den, at en række leverandører ligger inde med masser af viden indenfor det kliniske domæne, men som er begrænset af danske standarder.


Der er dermed en række uforløste potentialer som bør addresseres:


  • Leverandørene er bundet til standarder, der i bred forstand ikke bruges i resten af verden. Dermed er det etablerede knowhow og produkt sværere at bruge i udlandet og eksportmulighederne begrænses derfor unødigt. Det bør derfor sikres at der i højere grad benyttes standarder der retter sig mod markeder der ikke kun er i Danmark og standardiseringsarbejdet i Danmark bør i højere grad lade sig inspirere af hvad der sker på det internationale marked.

  • Det dokumentbaserede paradigme fungerer godt mellem systemer der er stærkt uafhængige af hinanden i tid/deployment-mæssigt/kontraktuelt/forskellige kunder (f.eks. mellem regioner eller praksis-til-praksis) - mens potentialet mellem systemer der kører i samme setup/samme ramme typisk har langt flere muligheder for at udnytte kontinuerlig udveksling af informationer samt selv at kunne stille spørgsmålene i stedet for at disse er dikteret på forhånd.

  • I fremtiden vil vi også gerne kunne hente vores medicin på et apotek i Europa, når vi er på ferie. Eller hvis der sker noget uforudset og akut på ferie i udlandet, vil det være en stor og måske en afgørende hjælp, hvis de sundhedsprofessionelle i Spanien, Østrig, Holland m.fl. Kan hente vitale kliniske informationer om mig som patient, som kan være afgørende for mit helbred.

  • Vi har med stor sandsynlighed også brug for data der er mere semantiske end i de formater vi anvender i dag. Hvis bare de kliniske dokumenter har selvindeholdt semantik. Det er ikke helt tilfældet i dag. HL7 CDA og FHIR bærer tanken og indlejrer viden om den semantiske kontekst ved, at gøre det menneskeligt læsbare indhold mere anvendeligt for computere ved at kode semantiske resurser ind en maskine-læsbar udgave. Men ved at åbne døren til nogen mere avancerede applikationer og funktionalitet på internettet. Computere vil være bedre i stand til at fremsøge, processere, integrere og præsentere indholdet af disse resurser på en mere meningsfyldt og anvendelig måde.


Oplægget ønsker derfor at addressere mulighederne og potentialet der er i HL7 FHIR og HL7 CDA der begge er anvendte industristandarder i sundhedsdomænet, men som kun i lille udstrækning benyttes herhjemme.