Online bostøtte i Aalborg

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Julie Sand Kiilerich
Stilling: 
projektleder og planlægger
Firma/organisation: 
Handicapsekretariatet, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune

Online Bostøtte er bostøtte via videokommunikation. Det er tænkt som et supplement til det traditionelle ansigt-til-ansigt møde mellem borger og bostøttemedarbejder.

Online bostøtte giver mulighed for at tilbyde borgeren en mere fleksibel bostøtte, blandt andet i form af flere korte samtaler med tættere opfølgning. Mange borgere kan have behov for vejledning og støtte uden at få kommunale medarbejdere indenfor hjemmets fire vægge. Online bostøtte kan give en større følelse af selvstændighed for den enkelte borger. Det er også forventningen, at det kan spare medarbejderne for dyr vejtid. Der er ni nordjyske kommuner som samarbejder om anvendelsen af Online bostøtte og i alt x borgere anvender denne form for kommunikation.

Hvad er erfaringerne? Hvad kræver det af medarbejderne? Hvad kræver det af ledelsen? Og hvad siger borgerne til online bostøtte? I hvilket omfang erstatter online bostøtte eksisterende fysiske besøg?